نمونه کارای من

مهارت های برنامه نویسی

HTML95%
95%
CSS95%
95%
Bootstrap95%
95%
Flexbox90%
90%
JQuery90%
90%
ASP.NET60%
60%
MVC60%
60%
NET.Core50%
50%
Java40%
40%
JavaScript40%
40%
Android35%
35%
PHP25%
25%

مهارت های طراحی

Adobe Photoshop95%
95%

نرم افزار Adobe Photoshop برای طرح های گرافیکی و طراحی قالب های سایت ازش استفاده میکنم 

Adobe Premiere90%
90%

نرم افزار Adobe Premiere برای ویرایش و زیرنویس فیلم ها و کلیپ ها ازش استفاده میکنم 

Adobe After Effects80%
80%

نرم افزار Adobe After Effects  من بیشتر برای تیزرهای اول کلیپ ها و بعضی افکت ها ازش استفاده میکنم 

Adobe Audition80%
80%

نرم افزار Adobe Audition ی برنامه حرفه ای برای ویرایش و حذف نویز از صدا ها ازش استفاده میکنم

سیستم های مدیریت محتوا

وردپرس

هسته اصلی این سیستم مدیریت محتوا به زبان PHP است که بصورت رایگان ارائه میشود

WordPress90%
90%

اورچارد

هسته اصلی این سیستم مدیریت محتوا به زبان MVC.NET Core است که بصورت اختصاصی خود شرکت هست

Orchard95%
95%

ناپکامرس

هسته اصلی این سیستم مدیریت محتوا به زبان MVC.NET Core که بصورت اختصاصی بازنویسی شده است

nopCommerce90%
90%

نیک دیتا

هسته اصلی این سیستم مدیریت محتوا به زبان ASP.NET است که بصورت اختصاصی خود شرکت است

nikdata95%
95%
فهرست