انجام کلیه پروژه های نرم افزاری سفارشی مشتری در حوزه های نرم افزارهای تحت وب

نیک دیتا از آغاز فعالیت خود تاکنون افتخار همکاری با کارفرمایان محترمی از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان ، شرکت فولاد خراسان ، شرکت فولاد کویر و غیره را داشته و هم اکنون با در اختیار داشتن دامنه وسیعی از فناوری ها و نرم افزارهای متنوع به خدمت رسانی خود به میهن اسلامی ادامه می دهد

فهرست